Tiġdid tal-Blue Badge

Dettalji tal-Applikant


Dettalji ta’ Kuntatt
Dettalji tal-Ġenituri jew Tutur

Dan l-applikazzjoni tista' tiġi sottomessa mill-ġenituri jew tutur tal-persuna b’diżabilità f’dawk il-każijiet biss fejn
  1. Il-persuna b’diżabilità hija taħt it-18-il sena
  2. Il-persuna ma tistax tissottometti l-applikazzjoni għaliha nnifisha minħabba d-diżabilità tagħha


Informazzjoni Oħra

Minn żmien għal żmien is-CRPD tuża l-informazzjoni li qiegħed tagħtina sabiex tibgħat informazzjoni li tkun ta’ benefiċċju speċifiku għall-persuni b’diżabilità reġistrati magħha. Dan jista' jsir anke fuq talba ta' entitajiet oħra. Biex tagħmel dan, is-CRPD għandha bżonn il-permess tiegħek.

Jien nixtieq nirċievi informazzjoni mibgħuta mis-CRPDIl-korrispondenza tintbagħat mis-CRPD stess mingħajr ma jiġu rivelati d-dettalji personali tiegħek lil dawn l-entitajiet.

Jiena nagħti l-kunsens tiegħi biex it-tagħrif provdut f'din il-formola lis-CRPD jinqasam ma 'dipartimenti, awtoritajiet, aġenziji jew entitajiet oħra tal-gvern bil-għan li jiffaċilita l-għoti ta' servizzi relatati ma ', impjieg, edukazzjoni, akkomodazzjoni u benefiċċji soċjali. Nifhem li s-CRPD mhux se tiżvela informazzjoni bla bżonn lil entitajiet oħra, u dan se jsir f'konformità mal-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data, Kapitolu 440 tal-Liġijiet ta 'Malta u r-Regolament (UE) 2016/679


Dokumenti Neċessarji

Ritratt tal-Passaport

Ehmeż:*   

Ċertifikat Mediku

Ehmeż:*   


Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Kuntatt
      CRPD
      G5 Offices, Triq Salvu Psaila
      Birkirkara BKR 9077
 
 Numri ta' Kuntatt
      Freephone 153

      Tel. 2226 7600
 
 Imejl