Talba Kunfidenzjali għall-Investigazzjoni

Dettalji tal-persuna li se tiġi investigata
Dettalji tal-konjugi jew tas-sieħeb/sieħba (jekk jgħixu flimkien):
Rapport:
Agħti r-raġunijiet għaliex taħseb li m'hemmx osservanza fil-ħlas tal-benefiċċji soċjali u kemm ilu jsir dan. Jekk jogħġbok inkludi l-informazzjoni kollha li taf fuq dan il-każ sabiex tgħin lid-Direttorat jibda u jtemm l-investigazzjonijiet fi żmien raġjonevoli
Dettalji Tiegħek
L-informazzjoni li tajtna hi strettament kunfidenzjali. M'hemmx għalfejn tagħti d-dettalji personali tiegħek sakemm ma tixtieqx li l-Ispetturi tagħna jikkuntattjawk.

Id-Direttorat għall-Osservanza ta' Benefiċċji japprezza l-kontribut tiegħek. Serraħ rasek li ser tittieħed azzjoni fuq it-Talba għall-Investigazzjoni li int ser tibgħat, iżda jekk jogħġbok tistenniex li tingħata informazzjoni dwar l-eżitu tal-investigazzjoni li jkun wettaq id-Direttorat.

Dikjarazzjoni rigward il-Protezzjoni tad-Data
L-informazzjoni li tinsab fit-Talba għall-Investigazzjoni ser tintuża biss għall-iskop ta' din l-investigazzjoni.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​