Navigate Up
Sign In

Tlesta l-proġett ta’ riġenerazzjoni fil-housing soċjali ta’ Ħal Mula

Reference Number: PR212113, Press Release Issue Date: Nov 25, 2021
 
Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Roderick Galdes żar il-blokok ta’ akkomodazzjoni soċjali ta’ Ħal Mula f’Ħaż-Żebbuġ, hekk kif tlesta proġett ta’ riġenerazzjoni ta’ 14-il blokka li fihom jgħixu 84 familja permezz ta’ investiment ta’ madwar €527,788.

Il-Ministru Galdes iddeskriva l-binjiet eżistenti ta’ housing soċjali bħala, “riżorsi li qegħdin hemm biex jifdu l-bżonnijiet li jiżviluppaw fis-soċjetà, ġenerazzjoni wara l-oħra. Għalhekk ma jkunx jagħmlilna ġieħ li nitilquhom.”

Dan il-proġett ta’ riġenerazzjoni jifforma parti minn inizjattiva usa’ ta’ tiswijiet, xogħlijiet strutturali u rijabilitazzjoni ta’ binjiet pubbliċi li nbnew għal skopijiet ta’ akkomodazzjoni soċjali fil-perjodu ta’ wara t-Tieni Gwerra Dinjija. Fil-fatt, dawn ix-xogħlijiet kienu jikkonsistu f’intervent fuq is-soqfa, kemm fejn għandu x’jaqsam il-water proofing ta’ bjut u parapetti, kif ukoll tibdil fit-travi tal-metall. Apparti dan, il-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali wettaq xogħlijiet oħra ta’ tibjid minn ġewwa u minn barra, titjib tas-sistema elettrika u tibdil fl-aluminju f’diversi blokok. 

Il-Ministru Roderick Galdes tenna li, “Dawn l-14-il blokka kienu parti minn proġett ta’ 19-il blokka li nbnew fl-istess perjodu. Illum qegħdin nagħmlu l-akbar proġett soċjali mis-snin 70 ’l hawn bil-bini ta’ 1,700 dar ġdida tal-akkomodazzjoni soċjali, li se jagħtu ħajja ġdida u ċans għal futur diċenti lil eluf ta’ familji Maltin.”

Mill-programm ta’ xogħlijiet tal-2020, tlestew għal kollox il-blokok li jinsabu r-Rabat, iż-Żejtun, Bormla, San Ġiljan, Santa Luċija u s-Siġġiewi. Mill-programm tal-2021, sa issa tlestew ix-xogħlijiet ta’ manutenzjoni fuq il-bjut u x-xogħol ta’ kisi u tibjid fil-komun tal-blokok li jinsabu l-Birgu, San Ġwann, Santa Luċija u Ħal Luqa. Sa issa ġew irriġenerati kważi n-nofs ta’ ’l fuq minn 1000 blokka ta’ housing soċjali. 

pr212113a.jpg 

pr212113b.jpg